ความเป็นมาของการจัดคอสเพลย์ในโคราช

ปัจจุบันงานคอสเพลย์ในจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชของเรา มีการจัดงานคอสเพลย์อยู่ 2 งานหลักๆด้วยกัน คืองาน beginning cosplay&coverdance b.n.c และงาน E-San Cosplay นั่นเอง

คอสเพลย์โคราช

1. งาน beginning cosplay&cover dance b.n.c

เดิมทีการจัดงานคอสเพลย์ในโคราชครั้งแรกไม่ได้จัดงานใหญ่โตเหมือนกับงานคอสในปัจจุบัน แต่เป็นเพียงการนัดรวมตัวของคนกลุ่มเล็กๆที่ชอบในสิ่งเดียวกันมาทำกิจกรรมร่วมกันในแต่ละเดือนตั้งแต่ช่วงปี
2559 หรือเรียกอีกอย่างว่า “การไพรเวท” นั่นเอง

ทางผู้จัดงานตัดสินใจจัดงานคอสขึ้นเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โคราชห่างหายจากการจัดงานคอสเพลย์มาเกือบ 2 ปีแล้ว จึงคิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากลองจัดงานคอสเพลย์เองดูบ้าง อยากจัดเพื่อให้โคราชมีงานคอสอีกครั้ง

คอสเพลย์โคราช คอสเพลย์อีสาน

นายศาสตรา มะเดื่อชุมพร
– พี่มาร์ค –

ผู้จัดงาน Beginning cosplay&coverdance b.n.c

คอสเพลย์โคราช

2. งาน E-San Cosplay

สาเหตุที่อยากจัดงานคอสเพลย์ เพราะว่าส่วนตัวชอบการแต่งคอสเพลย์มาก ซึ่งเมื่อก่อนจะมีแค่ในโซนกรุงเทพเท่านั้น และด้วยความที่เป็นคนค่อนข้างเรียนหนัก ไม่สามารถออกนอกจังหวัดได้บ่อยๆ จึงเริ่มคิดว่าจะจัดงานคอสที่จังหวัดบ้านเกิดตัวเองดู

ซึ่งก่อนหน้าที่จะมาจัดงานคอสเพลย์เอง ทางผู้จัดเคยฝึกอยู่กับกลุ่มชมรมคอสเพลย์นครราชสีมา(K-Cos) ในช่วงปี 2010-2015 ที่ถือว่าเป็นกลุ่มคอสรุ่นแรกๆของโคราชเลยก็ว่าได้

ก่อนจะหันมาเริ่มจัดงานอย่างจริงจังเมื่อช่วงปี
2015 คืองาน Lolicos Hello Summer จนมาถึง
Lolicos SS4 ปี 2019 จากนั้นได้ทำการเปลี่ยน
ชื่องานใหม่มาเป็น Dongkancha ในวันที่ 22 ธ.ค.
ปี 2019 และสุดท้ายก็กลายมาเป็นงาน E-San
Cosplay ในปัจจุบัน

คอสเพลย์โคราช คอสเพลย์อีสาน

นางสาวเกวลี หมั่นสระเกษ
– พี่จอย –

ผู้จัดงาน E-San Cosplay

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on pinterest